Eğitimler

Çalışanlarımız, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, performanslarını artırmak ve sunulan hizmet kalitesini yükseltmek için sürekli “Güzel Konuşma ve Etkili İletişim, İkna Etme ve Anlaşmazlıkları Giderme, Çalışma Hayatında Zamanı Etkili Kullanma ve Çalışma Hayatında Takım Çalışması” gibi konularda eğitimlerle desteklenmektedir.